H10可视测温热像仪

160*120

分辨率

-20-350℃

测温范围

±2℃

测温精度

4

色彩模式

* 点温仪的价格  热像仪的品质                        * 缺陷可视化  成像清晰更直观


* 高灵敏度氧化钒非制冷探测器                       * 8小时待机超长续航 


* 支持中心点、最高温、最低温测温                * 多行业领域应用